(Slovák) O sieti Fare

SieťFarezastrešujúcaorganizácia,ktorázdružujesubjekty,ktorésazaviazalibojovaťprotinerovnostiadiskrimináciivofutbaleavyužívaťšportakonástrojsociálnehjinklúzie.

Futbal je najpopulárnejším športom na svete a patrí nám všetkým. Každý by mal mať právo futbal hrať, sledovať a užiť si to bez strachu, že bude diskriminovaný.

Sieť Fare bojuje proti všetkým formám diskriminácie vrátane rasizmu, krajne pravicového nacionalizmu, sexizmu, transfóbii a homofóbii, či diskriminácie ľudí so zdravotným postihnutím.

Čo je Fare?

Sila siete Fare spočíva v rozmanitosti jej členov. Sieť sa skladá z fanúšikovských skupín, organizácií na ochranu ľudských práv, amatérskych klubov a grassroots skupín a aktivistov, ktorí prispievajú svojimi odbornými znalosťami a spoločne sa usilujú, aby sa diskriminácia vo futbale stala minulosťou.

Fare je medzinárodnou organizáciou s viac ako 130 členskými skupinami a organizáciami vo viac ako 35 európskych krajinách. Avšak, mnoho ďalších skupín a aktivistov sa zúčastňuje aktivít, kampaní a podujatí siete Fare v priebehu celého roka.

Čo Fare robí?

Sieť Fare je činná na všetkých úrovniach futbalu s cieľom podporiť sociálnu inklúziu marginalizovaných a diskriminovaných skupín.

Fare podporuje posilnenie etnických menšín a ich boj o rovnosť a úspešné začlenenie do spoločnosti. Fare pracuje s utečencami, žiadateľmi o azyl a ďalšími menšinami ako napr. Rómovia.

Sieť Fare podporuje progresívne skupiny futbalových fanúšikov, ktoré zaujali rázny anti-diskriminačný postoj a pomáha im v ich aktivitách proti rasizmu, homofóbii a ďalším formám diskriminácie.

Fare lobbuje u tvorcov politík, kľúčových hráčov a riadiacich orgánov, aby sa aktívne zapájali do hnutia proti diskriminácii a aby sa futbal stal inklúzivnejším.

Každoročné Fare Akčné týždne (Football People Action Weeks) spájajú subjekty, ktoré majú niečo spoločné s futbalom, aby spoločne zaujali jednotný postoj proti diskriminácii. Počas tohto obdobia prebieha viac ako 2000 aktivít vo viac ako 45 krajinách, čo z nich robí najväčšou iniciatívou proti diskriminácii vo futbale na celom svete. Každý sa môže zapojiť a organizovať aktivity proti diskriminácii vo futbale.

Za účelom pozitívnych zmien, sieť Fare:

  • bojuje proti diskriminácii vo futbale na všetkých úrovniach;
  • používa futbal ako nástroj na riešenie diskriminácie v spoločnosti;
  • podporuje vytváranie sietí a možnosti deliť sa o pozitívne príklady na nadnárodnej úrovni;
  • podniká aktivity na posilnenie a budovanie kapacít marginalizovaných a diskriminovaných skupín;
  • dáva priestor tým, ktorí bojujú proti diskriminácii vo futbale;

Sieť Fare tiež využíva svoje odborné znalosti za účelom poskytovania poradenstva v boji proti diskriminácii a podpory sociálnej inklúzie. Fare vykonáva širokú škálu činností a opatrení, akými sú:

  • organizovanie medzinárodných podujatí, konferencií a okrúhlych stolov;
  • vytváranie manuálov s pozitívnymi príkladmi a vzdelávacích materiálov;
  • organizovanie celoeurópskych a medzinárodných kampaní vrátane Akčných týždňov Fare;
  • organizovanie aktivít podporujúcich sociálnu inklúziu v medzinárodných futbalových súťažiach;
  • monitorovanie zápasov a hlásenie nenávistných prejavov či diskriminície.

Zapojte sa do Fare!

Sieť Fare je otvorená pre všetkých, ktorí chcú, aby futbal bol športom, ktorý víta každého bez ohľadu na to, z akého prostredia či zázemia pochádza. Fare má záujem dozvedieť sa o Vašich nápadoch ako prispieť k dosiahnutiu pozitívnych zmien.

Kontaktujte nás, ak máte záujem dozvedieť sa viac o Fare; ak potrebujete podporu; plánujete organizovať aktivity proti diskriminácii; hľadať príležitosti pre sieťovanie alebo chcete zdieľať Vaše nápady.

Email: info@farenet.org

Facebook: www.facebook.com/farenetwork

Twitter: www.twitter.com/farenet

Instagram: https://instagram.com/farenet/