FARE i FvH objavljuju dodjelu grantova za projekte borbe protiv homofobije u fudbalu30 November 2017

Internacionalnamrežazaantidiskriminacijuidruštvenuinkluzijuufudbalu Farenetwork i FvH (Footballv.Homophobia)objavljujudodjelumanjihgrantovazafinansiranjeprojekataiaktivnostiuokviruMeđunarodnogmjesecaborbeprotivhomofobijeitransfobijeufudbalu,kojićesedesitiufebruaru2018.iodine.

Sve nevladine organizacije koje se bave promicanjem ljudskih prava, neformalne grupe, navijačke grupe, udruženja mladih i ostali su pozvani da predlože aktivnosti i apliciraju grant u vrijednosti do 500 eura. Bilo da se radi o igri na terenu, turnirima, javnim debatama ili produkciji edukativnog materijala, sve predložene aktivnosti bi trebale da budu u skladu sa ciljevima kampanje Mjeseca borbe protiv homofobije i transfobije u fudbalu, praveći fudbal sigurnim i prihvatajućim mjestom za LGBT osobe, stvarajući prilike za njih u fudbalu i sportu uopće, kao i slaveći različitosti među ljudima.

“Zahvaljujući saradnji sa Fare networkom , uspjeli smo izgraditi internacionalnu kampanju o antidiskriminaciji LGBT osoba u fudbalu što je doprinijelo širenju ovog pokreta širom Evrope.”-kazala je direktorica FvH Lou Englefield.

“Mnoge LGBT osobe se suočavaju sa nasiljem, diskriminacijom i društvenom isključenošću, a mjesec februar je period kada u tom polju pokrećemo pozitivne promjene na jedinstven način.” – izjavio je izvršni direktor Fare Networka, Piara Powar.

Rok za apliciranje je 22. decembar 2017. godine, a uspješni aplikanti će biti obavješteni u periodu 28. i 29. decembra 2017. godine. Aplikaciju za aktivnosti možete pronaći OVDJE.