Fare network objavio poziv za dodjelu grantova za projekte o antidiskriminaciji i inkluziji u fudbalu08 August 2017

Internacionalnamrežazaantidiskriminacijuiinkluzijuufudbalu,Farenetwork,objavilajepozivzadodjelugrantovaformalnimineformalnimgrupama,kojimaćesesponzorisatiorganizovanjeaktivnostitokomnajvećegdruštvenogpokretaupoljuantidiskriminacijeiinkluzijeusportu,FootballPeopleactionweeks.

Svi učesnici u ovom internacionalnom projektu, koji se dešava svake godine u mjesecu oktobru diljem Evrope, se priključuju impoznantnom broju više od 100 000 učesnika.

Grantovi dostupni za 2017. godinu su u iznosima do 500 i 5000 eura za manje i veće događaje koji u svom cilju trebaju imati promociju antidiskriminacije i inkluzije manjina u fudbalu. Zainteresovane organizacije mogu aplicirati u periodu između 1. augusta i 10. septembra 2017. godine, a svi projekti trebaju zadovoljiti ciljeve kampanje “Football People” i održati se u periodu od 5. do 19. oktobra 2017.

“Želimo ljudima diljem Evrope pokazati kakav fudbal može biti, te kolika je on pokretačka snaga u društvenim promjenama, bez obzira na to ko je ko, odakle dolazi i gdje živi. Cilj nam je dosegnuti broj od 100 000 učesnika u pokretu “Football People”, pa ukoliko imate dobru ideju, obavijestite nas.” – izjavio je izvršni direktor Fare networka, Piara Powar.

Za aplikaciju za manji grant, kliknite OVDJE, a za veći grant OVDJE.