Fare Network objavljuje poziv za dodjelu malih grantova za #FootballPeople weeks19 July 2018

InternacionalnamrežazaantidiskriminacijuiinkluzijuufudbaluFareNetworkobjavilajepozivzadodjelumalihgrantovazaoktobarskesedmiceakcije“FootballPeopleActionWeeks”,kojećeseodržavatiuperioduizmeđu11.i25.oktobra2018.godine.

Poziv je upućen svim kvalificiranim organizacijama za prijavu aktivnosti o andiskriminaciji i društvenoj inkluziji u fudbalu.
Planiranje Fare-ovih “Football People Action Weeks” je ove godine krenulo ranije nego obično, kada su u aprilu objavljena prva četiri korisnika #FootballPeople Development Grants, kao i nova šema grantova za promociju fudbalskih aktivnosti unutar kampanje.

Prijavljene aktivnost trebaju da imaju minimalno jedan od sljedećih ciljeva:
Borba protiv diskriminacije u fudbalu
Promocija različitosti u fudbalu
Unapređenje uloge manjina i žena u fudbalu
Razvoj ideja i novih praksi koje pokreću promjenu
Korištenje fudbala kao alata za osnaživanje, društvenu inkluziju i edukaciju
U 2017. godini tokom oktobarske kampanje održano je 2300 aktivnosti u 62 zemlje, a u aktivnostima je učestvovalo 114 000 osoba.

Krajnji rok za prijavu projekata za male grantove je 31.7.2018. a aplikaciju za prijavu i više informacija o prijavnom procesu je moguće pronaći na LINKU.