Międzynarodowa konferencja o uchodźcach i futbolu w Warszawie – 4 grudnia08 November 2018

Be INSPIREd

Wydarzenie jest częścią projektu INSPIRE, który przybliża europejskie rozwiązania w zakresie integracji uchodźców przez sport.

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu opracowano zestaw narzędzi z modułami szkoleniowymi, przykładami najlepszych praktyk i zaleceniami dla organizacji sportowych i praktyków w środowiskach lokalnych. Głównym celem 12-miesięcznego projektu było zidentyfikowanie potrzeb uchodźców i barier w dostępie do sportu oraz promowanie sprawdzonych metod integracji. Szczególną uwagą zostały objęte uchodźczynie.

Podczas konferencji przedstawiciele związków piłkarskich, klubów, miast, organizacji pozarządowych, a także naukowcy z całej Europy będą oceniać potencjał społeczny piłki nożnej i innych dyscyplin w realiach rosnącej wielokulturowości. Zaprezentowane zostaną wyzwania i cele na szczeblu międzynarodowym, a także praktyczne rozwiązania z różnych krajów.

Dla kogo?

W szczególności zapraszamy przedstawicieli federacji sportowych i innych organów zarządzających sportem, trenerów, nauczycieli, organizacji pozarządowych, migrantów.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Zapewniamy zwrot kosztów podróży i ew. noclegu dla osób spoza Warszawy: prosimy w formularzu zaznaczyć odpowiednią opcję.

Inspire project