Objavljeni grantovi za projekte borbe protiv homofobije u fudbalu27 April 2016

UsusretMeđunarodnogdanaborbeprotivhomofobijeitransfobije(IDAHOT),mrežazaantidiskriminacijuiinkluzijuufudbaluFareNetworkusaradnjisaorganizacijomFootballvs.Homophobiaobjavljujudodjelugrantovazaprojekteborbeprotivhomofobijeufudbalu.

Dvadeset manjih grantova u iznosu od 400 eura namijenjeni su svim formalnim i neformalnim grupama, navijačkim skupinama, nevladinim organizacijama i udruženjima iz cijele Evrope, koji se bave promicanjem ljudskih prava.

Predložene aktivnosti bi trebale promovisati različitosti među ljudima u fudbalu, praveći fudbal sigurnim i prihvatajućim mjestom za LGBT osobe, te stvarajući prilike za njih u fudbalu i sportu uopće.

U 2015. godini ove grantove je dobilo 15 grupa iz Evrope, Afrike i Centralne Amerike, koji su organizovali fudbalske turnire, kampanje podizanja svijesti o homofobiji, razna okupljanja i diskusije o participaciji LGBT osoba u fudbalu, itd.

Svi zainteresovani za pomenute grantove, mogu poslati svoje aplikacije OVDJE najkasnije do 2. maja 2016. godine. Dobitnici grantova će biti obaviješteni do 4. maja 2016.

12938364_1024319177655733_7772279512386659049_n